Toimintakalenteri

Etusivulle

VR Eläkeläisten Liitto

Toimintasuunnitelma toimintakaudelle 2018

VR Eläkeläisten Liitto ry:n toiminnan tarkoituksena on eläkeläisten ja ikäihmisten sosiaalisten ja taloudellisten etujen ja oikeuksien parantaminen. Erityistä huomiota kiinnitetään eläkeläisten ostovoiman turvaamiseen sekä vanhuspalveluiden saatavuuteen ja laatuun. Tavoitteena on myös ikäihmisten arvostuksen kohottaminen yhteiskunnassa niin, että heidät nähdään yhteiskuntaa hyödyttävänä ryhmänä, veronmaksajina, kuluttajina ja erilaisten palvelujen käyttäjinä. Lisäksi monet toimivat omaishoitajina, lastenlasten hoivaajina sekä osallistuvat vapaaehtoistoimintaan.

Tehokkaampaa jäsenhankintaa, tiedottamalla valtakunnallisesti ja paikkakunta / työkohtaisesti Liiton ja osastojen toiminnasta, eläkkeelle siirtyville henkilöille.

Suunnitellaan toimintaa siten että jäsenistö on aktiivisesti mukana, osallistuu ja kehittää osastojen monipuolista toimintaan.

Helmikuu: VR Eläkeläisten Liitto ry:n osastojen vuosikokoukset.

Maaliskuu: VENK ry:n vuosikokous 10.3.2018.

Huhtikuu: VR Eläkeläisten Liitto ry:n Liittokokous 10.4.2018 Tampere.

Toukokuu: VR Eläkeläisten Liitto ry:n Liittopäivät 8 – 9.5.2018 Hel-Tall-Hel.

Elokuu: Huhmari lomakeskus, Polvijärvi tuettulomaviikko 27.8 - 1.9.2018 varaus 20 hlö. Lomalle hakuaika netissä 1.3–31.3.2018, tai täytä ja lähetä hakulomake suoraan Hyvinvointilomat Haapaniemenkatu 14, 00530 Helsinki. 31.3.2018 mennessä.

Marraskuu: Kylpylämatka Viron Haapsalun Laineen - kylpylään viikolla 48

Joulukuu: Osastojen pikkujoulut.

16.1.2018

Hallitus